Buddha kimdir?

Buddha Kimdir?, Budizm, Budizm Felsefesi, Tibet Budizmi

Buddha, Sanskrit dillerinde “uyanmak, idrak etmek, bilinçlenmek” anlamına gelen “budh” fiilinin geçmiş zaman kipidir. “Uyanmış, idrak etmiş, bilinçlenmiş” anlamına gelir. Devamını oku »

Doğum ve Yeniden Doğuş

Budist Kitaplar, Budizm, Budizm Felsefesi, Hinduizm, Şamanizm, Tibet Budizmi, Zen Budizmi

Budizm‘de, bir insanın yeniden doğuşu,  anne karnında embriyonun oluşması için 3 temel faktör gereklidir: yumurta, sperm ve suttalarda mecazi olarak “can” diye adlandırılan karma-enerjisi (karma-vega). Bu karma-enerji ölmekte olan bir birey tarafından yayılır. Devamını oku »

Budistler putperest midir?

Buddha Kimdir?, Budizm, Budizm Felsefesi

Budistler buda heykelleri önünde eğilirler, çoğunlukla da diz çöküp secdeye giderler. Bu tür hareketler tapınma ile özdeşleştiği için pekçok insan o heykellerin put olduğunu, budistlerin de o putlara taptığını (putperest olduğunu) düşünür. Fakat Buddha heykelleri put değildir ve budistler putperest değillerdir. Devamını oku »

Budizm ve Ahlaki Etik

Budizm, Budizm Felsefesi, Meditasyon, Tibet Budizmi, Zen Budizmi

Budizm felsefesinin temel taşlarından olan Śīla (Sanskritçe) ya da sīla (Pāli) genellikle diğer dillere “erdemli davranış”, “ahlak”, “etik” veya “ilke” olarak çevrilir. Beden, zihin ya da konuşma yoluyla yerine getirilen, bilinçli bir çabayı içeren bir eylemdir. Üç uygulamadan (Sila, Samadhi, ve Panya) biri, pāramitāların ikincisi olarak kabul edilir. Düşünce, söz ve eylemin ahlâkî saflığı anlamına gelir. Devamını oku »

Karma ve Yeniden Doğum Öğretisi

Budizm, Budizm Felsefesi

Budizm‘de her varlık sonsuz bir ölüm ve yeniden doğum döngüsü içindedir ve Altı Alem denilen farklı yaşam formları arasında tekrar tekrar varoluşuna devam eder. Yeniden doğum kavramı diğer dinlerdeki, sabit ve her şeyden apayrı bir varlığı olan “ruhun göçü”, yani reenkarnasyon inancından farklıdır. Budizm‘e has iki temel kavrama göre anatta, çevresinden bağımsız bir ben olgusunun yoktur ve anicca, her şeyin değişime tabiidir. Devamını oku »

Budizm ve Vejetaryenlik

Budizm Felsefesi, Tibet Budizmi, Zen Budizmi

Budist felsefede et yemezlik – vejeteryanlik üzerine görüşler farklı okullar arasında farklı yaklaşımlar mevcuttur. Mahayana okullarının çoğu etyemezliği savunurken, Theravada okullarında öğretilen geleneklerde Buddha’nın, hayvanların rahiplerin yemesi amacıyla öldürülmediği sürece, rahiplerinin bazı hayvanların etlerini yemelerine izin verdiği kabul edilmiştir. Therevada felsefesine göre, Buddha rahiplerin vejeteryanliği benimsemelerine izin vermiş, yalnızca insan, fil, at, köpek, yılan, aslan, kaplan, leopar, ayı ve sırtlan eti yemelerini yasaklamıştır. Devamını oku »

Budizm’de Mezhepler – Budist Mezhepleri

Budist Tapınakları, Budizm, Budizm Felsefesi, Tibet Budizmi, Zen Budizmi

Budizm başlıca iki büyük mezhebe ayrılmıştır. Bu mezheplerin dışında Tantrik uygulamalar ve çeşitli okullar da vardır. Budizm tarihi 2500 yıllık bir geçmişe sahip olmakla birlikte çok sayıda okulu ve sistemi de beraberinde getirmiştir. Budizm’de okul (vada), araç (yana) ve yol kavramları diğer dinlerdeki “Mezhep” kavramıyla örtüşmekte ve bu sözü edilen kavramların hepsi aynı anlama gelmektedir. Devamını oku »

Büyük Budist Tapınakları

Budist Tapınakları

Budist.Net üzerinde daha detaylı tanıtımlarını da bulabileceğiniz Budist Tapınakları’nın listesi. Devamını oku »

Budizm’de İbadet

Budizm, Budizm Felsefesi, Tibet Budizmi, Zen Budizmi

Budizm‘de inancın temeli “Buda’ya Sığınmak“, “Dhamma’ya Sığınmak” (Din ve Doktrin), “Sangha’ya Sığınmak” (Rahipler Cemaati, dünyanın en eski rahipler topluluğu) mantığında oluşur.

Bunlardan birini inkar eden kişi Budist sayılamaz ve Budizm‘e girmek için yukarıdaki cümleleri söylemek gerekir. Sangha‘ya giren rahip ve rahibeler evlenemezler. Devamını oku »

Budizm Tarihçesi

Buddha Kimdir?, Budizm, Budizm Felsefesi, Tibet Budizmi, Zen Budizmi

Budizm‘in kurucusu Buda (Guatama, Gotama, Siddhartha) MÖ.563 – 483 yılları arasında Kuzey Hindistan ‘da Lumbini koruluğunda yaşamış bir filozoftur. Buda Sanksritçe’de “aydınlanmış” anlamına gelir. Budizm’ in en güçlü yayılma dönemi Hint Hükümdarlarından Aşoka (MÖ. 273 – 236) zamanına rastlar. Devamını oku »